Utbildning

Vi erbjuder en Osteoporosskola (benskörhet) som genomförs individuellt eller vid behov i grupp.

Syftet är att stimulera till egenvård, ge ökade kunskaper om benskörhet dess riskfaktorer och behandling, förebyggande åtgärder, minska rädsla och oro för sjukdomen, förebygga fall och frakturer och skapa utrymme för frågor och diskussion.

Vi erbjuder även så kallad Artrosskola enligt BOA = Bättre Omhändertagande av patienter med Artros. Den är framtagen mot bakgrund av aktuell forskning men även efter önskemål från patienter och från patienter med erfarenhet av artros.

Här görs för tillfället en bedömning individuellt (eller vid behov i grupp). Därefter försöker terapeuten svara på frågorna riskfaktorer, vad är artros, vilka är symtomen, vilken behandling kan erbjudas, träningråd individuellt och i grupp, egenvårdstips med mera?

Utbildningen leds av leg. sjukgymnast/fysioterapeut med kompetens inom ämnena Osteoporos och Artrossjukdomar.

Anmälan sker via mail, telefon, remiss från läkare eller på ”Egen anmälan till sjukgymnast” som finns att ladda ned på sidan Behandlingar.

Kostnaden är Patientavgift 200 SEK. Frikort gäller.

Föreläsningar

Vi kan erbjuda föreläsningar inom sjukgymnastikens områden, smärta, träning och benskörhet, inspirationsdagar inom träning.

Kontakta oss för kostnadsförslag och om förfrågan och önskemål inom ämnesområdet för att skräddarsy inför aktuell målgrupp.