Grönt hjärta med en ryggrad

Er Fysioterapeut – Sjukgymnast i Färjestaden & Kalmar

Medner Rygg- & Ledklinik  har fr.o.m 1 september 2021  övergått i ny regi och bytt namn till  Färjestadens Fysioterapi & Friskvård.

Du som önskar hjälp av en fysioterapeut är välkommen att ringa på samma tel nr som tidigare 0485-31922

Vi hälsar alla gamla och nya kunder och patienter välkomna!! //Henrik och Nina

 

Hantel

Välkomna att börja träna i vårt fina familjära och trivsamma gym.

Idag råder full remissfrihet i hela Sverige. Som patient kan du själv välja vilken fysioterapeut du vill gå till, offentligt anställd eller privat mottagning. Du slipper omvägen via läkare vilket ibland kan fördröja rehabiliteringsinsatsen.

Grått hjärta

Vår verksamhetsidé går ut på att driva en professionell fysioterapeutisk verksamhet som erbjuder många kommuninnevånare, företag, idrottsföreningar samt andra samarbetspartners inom rehabilitering snabba åtgärdsanalyser i ett perspektiv baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.