medner

Om oss

Medner Rygg och Ledklinik AB startades 1994 och har hela tiden varit verksamma inom sjukgymnastik och rehabilitering. Sedan 2003 består personalstaben av två legitimerade Fysioterapeuter, Tommy och Marie Medner, med tydliga ambitioner att erbjuda snabba, individuella och kvalitativt anpassade bedömningar och behandlingar.

2003 flyttade verksamheten till nybyggda, funktionella och handikappanpassade lokaler och 2005 utvidgades den till att innefatta en träningsstudio för allmänheten. 2014 byggde vi ut träningsstudion och investerade i ny maskinpark och mer plats för funktionell träning. Mottagning och träningsmöjligheter ligger i Färjestadens företagarby. Lokalbussar stannar i samma kvarter och det finns parkering i anslutning till mottagning och träningsstudio.

Företaget arbetar även med patientutbildning, rehabiliteringssamverkan, föreläsningar, nätverkar med kollegor och andra rehabiliteringsaktörer och samarbetar med lokala idrottsföreningar, närliggande kommuner, landsting och privata vårdgivare. Fysioterapeuterna har lång erfarenhet och kunskap inom idrottsmedicin och personlig träningsuppläggning både förebyggande och vid stegring och utveckling av träning. Vi förordar ett funktionellt tankesätt vid all träning.

Vår verksamhetsidé går ut på att driva en professionell sjukgymnastisk verksamhet som erbjuder många privata kommuninnevånare, företag, idrottsföreningar samt andra samarbetspartners inom rehabilitering snabba åtgärdsanalyser i ett perspektiv baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi vill att patienter inom våra områden ska få en kompetent och kvalitetsinriktad bedömning. Kundområdet är brett och märks främst inom ortopedi, barnhälsa, kvinnohälsa, geriatrik, andningsgymnastik, smärtbehandling, reumatologi och livsstilssjukdomar inom öppenvård.

Vi vill mot kund/patient ha ett professionellt arbetssätt och bemötande. Fysioterapeuterna har tystnadsplikt. Mottagningen vill vi ska genomsyras av ett välkomnande känsla där Terapeuterna ska vara personligt engagerade och förmedla lugn och trygghet. Ett empatiskt, etiskt förhållningssätt och pedagogiska förklaringsmodeller ska användas.

Vi vill främst lära patient/kund att ta eget ansvar genom att ge stöd och redskap till självhjälp.