Om oss

Färjestadens Fysioterapi & Friskvård startade sommaren 2021 då vi tog över verksamheten från Medner Rygg och Ledklinik. Vi består av två legitimerade fysioterapeuter, Henrik Yngvesson och Nina Johansson, som har mångårig erfarenhet av sjukgymnastik och rehabilitering. Våra ambitioner är att erbjuda snabba, individuella och kvalitativt anpassade bedömningar och behandlingar.

Sedan 2003 bedrivs verksamheten i funktionella och handikappanpassade lokaler och 2005 utvidgades den till att innefatta en träningsstudio för allmänheten. 2014 byggdes träningsstudion ut och det investerades i ny maskinpark och mer plats för funktionell träning. Mottagning och träningsmöjligheter ligger vid infarten till Färjestadens industriområde. Lokalbussar stannar i samma kvarter och det finns parkering i anslutning till mottagning och träningsstudio.

Vi arbetar även med rehabiliteringssamverkan, nätverkar med kollegor och andra rehabiliteringsaktörer och samarbetar med lokala idrottsföreningar, närliggande kommuner, regioner och privata vårdgivare. Fysioterapeuterna har lång erfarenhet och kunskap inom idrottsmedicin och personlig träningsuppläggning både förebyggande och vid stegring och utveckling av träning. Vi förordar ett funktionellt tankesätt vid all träning.

Vår verksamhetsidé går ut på att driva en professionell fysioterapeutisk/sjukgymnastisk verksamhet som erbjuder många kommuninnevånare, företag, idrottsföreningar samt andra samarbetspartners inom rehabilitering snabba åtgärdsanalyser i ett perspektiv baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi vill att patienter inom våra områden ska få en kompetent och kvalitetsinriktad bedömning. Kundområdet är brett och märks främst inom ortopedi, idrottsmedicin, barnhälsa, kvinnohälsa, geriatrik, andningsgymnastik, smärtbehandling, reumatologi och livsstilssjukdomar inom öppenvård.

Vi vill ha ett professionellt arbetssätt och bemötande mot våra kunder och patienter. Fysioterapeuterna har tystnadsplikt. Mottagningen vill vi ska genomsyras av en välkomnande känsla där terapeuterna ska vara personligt engagerade och förmedla lugn och trygghet. Ett empatiskt, etiskt förhållningssätt och pedagogiska förklaringsmodeller ska användas.

Vi vill främst lära patient/kund att ta eget ansvar genom att ge stöd och redskap till självhjälp.