GDPR hos Färjestadens Fysioterapi

Vi på Färjestadens Fysioterapi & Friskvård ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i vårt gym där vi behöver behandla ditt namn och telefonnummer för att vara medlem i gymmet.

Är du patient hos våra fysioterapeuter skyddas dina uppgifter genom patientdatalagen eftersom det då är sjukvård.

Styrelsen i Färjestadens Fysioterapi & Friskvård är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor som rör detta så kontaktar du ansvarig styrelsemedlem Henrik Yngvesson på telefon 0485-319 22 eller e-post: henrik@farjestadensfysioterapi.se

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi inhämtar endast uppgifter direkt från dig med för- och efternamn samt telefon eller e-post. Dessa uppgifter hanteras och uppdateras av vår ordförande och hemsideansvarig.

När ditt medlemskap upphör, sparas uppgifterna i max 12 månader. Begär du att personuppgifterna tas bort kan du inte vara medlem hos oss. Via vår hemsida www.farjestadensfysioterapi.se hittar du kontaktuppgifter till oss.

Varför behöver vi dina uppgifter?

Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera dig och ditt medlemskap men också ta fram underlag för statistik och eventuell debitering. Även uppfylla våra skyldigheter i det ingångna avtalet och erbjuda service och kommunikation.
Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part under några omständigheter.

Du har när som helst rätt att få information om vilka personuppgifter som är lagrade om dig. Skicka denna begäran till henrik@farjestadensfysioterapi.se.
Du kan även begära att dina uppgifter raderas eller blockeras genom att kontakta oss. Radering innebär dock att du ej önskar fortsatt medlemskap.

Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du även lämna klagomål direkt till förvaltningsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finns här på vår hemsida.